Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI BASSO

Dane rowerowe
Model: *
Rama: *
Rozmiar ramy: *
Numer seryjny ramki: *
Data zakupu: *
Sprzedawca: *
Kopia dowodu zakupu: *
Dane osobowe
Imię: *
Nazwisko: *
Adres: *
E-mail: *
Numer telefonu *
Data urodzenia: *
* - Pozycje oznaczone w ten sposób należy wypełnić